Intercanviador de calor termosifó per a telecomunicacions

  • Thermosiphon Heat Exchanger for Telecom

    Intercanviador de calor termosifó per a telecomunicacions

    L'intercanviador de calor DC Thermosiphon de la sèrie BlackShields HM està dissenyat per controlar el clima de l'armari interior/exterior en entorns interiors i exteriors difícils. És un sistema de refrigeració passiu que utilitza l'energia de canvi de fase per refredar l'interior de l'armari. Soluciona eficaçment el problema de calor de l'armari exterior i s'utilitza àmpliament en armaris i tancaments interiors i exteriors amb equips electrònics sensibles.

    Aquesta unitat utilitza completament la diferència de temperatura interior i exterior de la natura. La temperatura interna del recinte es refreda mitjançant una utilització eficaç de l'evaporació del refrigerant. L'intercanvi de calor passiu es basa en la convecció natural, que fa circular el líquid en un circuit tancat vertical sense necessitat d'una bomba o compressor convencional.