Bescanviador de calor per a Telecom

  • Heat exchanger for Telecom cabinet

    Bescanviador de calor per armari de telecomunicacions

    L'intercanviador de calor de la sèrie BlackShields HE està dissenyat com la solució de refrigeració passiva per controlar el clima de l'armari interior/exterior en entorns interiors i exteriors difícils. Utilitza la temperatura de l'aire exterior, l'intercanvia en un recuperador de contraflux d'alta eficiència i, per tant, refreda l'aire intern dins de l'armari generant un bucle tancat intern i refrigerat. Soluciona eficaçment el problema de calor de l'armari exterior i s'utilitza àmpliament en armaris i tancaments interiors i exteriors amb equips electrònics sensibles.